6. in 7. razred 8. in 9. razred
8. A 8. B 8. C 9. A
9. B
SLJ
MAT
TJA

1.6.

Pisno ocenjevanje

1.6.

Pisno ocenjevanje

1.6.

Pisno ocenjevanje

LUM
GUM
GEO
ZGO
DKE
FIZ
NAR
KEM
BIO
TIT
ŠPO
NIP TJN

Načrt se glede na spremembe v šolskem okolju sproti prilagaja, zato je mogoče, da se bodo podatki spremenili.