6. in 7. razred 8. in 9. razred
8. A 8. B 9. A 9. B 9. C
SLJ 17.5.

Pisno ocenjevanje

17.5.

Pisno ocenjevanje

23.5.

Pisno ocenjevanje

23.5.

Pisno ocenjevanje

23.5.

Pisno ocenjevanje

MAT 28.5.

Pisno ocenjevanje

28.5.

Pisno ocenjevanje

TJA 28.5.

Pisno ocenjevanje

28.5.

Pisno ocenjevanje

28.5.

Pisno ocenjevanje

LUM
GUM
GEO 26.4.

Pisno ocenjevanje

26.4.

Pisno ocenjevanje

26.4.

Pisno ocenjevanje

ZGO
DKE
FIZ 23.5.

Pisno ocenjevanje

 23.5.

Pisno ocenjevanje

17.5.

Pisno ocenjevanje

17.5.

Pisno ocenjevanje

16.5.

Pisno ocenjevanje

NAR
KEM 15.5.

Pisno ocenjevanje

15.5.

Pisno ocenjevanje

BIO
TIT
ŠPO
NIP IP

TJN

 

 

Načrt se glede na spremembe v šolskem okolju sproti prilagaja, zato je mogoče, da se bodo podatki spremenili.