6. in 7. razred 8. in 9. razred
8. A 8. B 8. C 9. A
9. B
SLJ

20.3.

Ustno ocenjevanje

20.3.

Ustno ocenjevanje

MAT
TJA

6.3.

Govorni nastopi

6.3.

Govorni nastopi

6.3.

Govorni nastopi

20.3.

Govorni nastopi

20.3.

Govorni nastopi

LUM
GUM
GEO
ZGO
DKE
FIZ
NAR
KEM
BIO

7.3.

Ocenjevanje – predstavitev

2.3.

Ocenjevanje – predstavitev

6.3.

Ocenjevanje – predstavitev

TIT
ŠPO
NIP TJN

Načrt se glede na spremembe v šolskem okolju sproti prilagaja, zato je mogoče, da se bodo podatki spremenili.