4., 5. in 6. razred 7., 8. in 9. razred
7. A 7. B 7. C 8. A 8. B 9. A
9. B
   SLJ

21.10.

pisno ocenjevanje

21.10.

pisno ocenjevanje

   MAT

6.10.

preverjanje znanja

11.10. 

pričetek ustnega ocenjevanja

11.10. 

pričetek ustnega ocenjevanja

11.10. 

matematični narek 1. del

12.10.

matematični narek 2. del

   TJA

22.10.

pisno ocenjevanje

22.10.

pisno ocenjevanje

22.10.

pisno ocenjevanje

21.10.

pisno ocenjevanje

21.10.

pisno ocenjevanje

18.10.

pričetek ustnega ocenjevanja

18.10.

pričetek ustnega ocenjevanja

   LUM
   GUM
   GEO

14.10.

pričetek ustnega ocenjevanja

14.10.

pričetek ustnega ocenjevanj

14.10.

pričetek ustnega ocenjevanj

12.10.

pričetek ustnega ocenjevanj

13.10.

pričetek ustnega ocenjevanj

   ZGO
   DKE
   FIZ
   NAR
   KEM
   BIO
   TIT
   ŠPO
   NIP TJN

Načrt se glede na spremembe v šolskem okolju sproti prilagaja, zato je mogoče, da se bodo podatki spremenili.

Obvestiti te želim ... Email this to someonePrint this page