Skupnost učencev sestavljajo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti, ki so bili predhodno izvoljeni kot “predstavniki razredov”. V tej skupnosti se rojevajo nove ideje, s katerimi bi lahko naredili šolo prijetnejšo, in predlogi, kako bi bilo učencem v šoli prijetno in spodbudno.

 

Šolska skupnost – zloženka marec/april 2023/24

Šolska skupnost – zloženka januar/februar 2023/24

Šolska skupnost – zloženka november/december 2023/24

Šolska skupnost – zloženka september/oktober 2023/24