6. in 7. razred 8. in 9. razred

 

6. A 6. B 7. A 7. B
   SLJ

15.5.

Govorni nastopi

   MAT
   TJA
   LUM
   GUM
   GEO

18.5.

Začetek ustnega ocenjevanja

29.5.

Začetek ustnega ocenjevanja

25.5.

Začetek ustnega ocenjevanja

26.5.

Začetek ustnega ocenjevanja

   ZGO

22.5.

Pisno ocenjevanje

24.5.

Pisno ocenjevanje

30.5.

Pisno ocenjevanje

30.5.

Pisno ocenjevanje

   DKE
  NAR

10.5.

Terensko delo – ocenjevanje

10.5.

Terensko delo – ocenjevanje

   NIT
   DRU
   TIT    
   GOS
   ŠPO    
   NIP TJN
   NIP RAČ

Načrt se glede na spremembe v šolskem okolju sproti prilagaja, zato je mogoče, da se bodo podatki spremenili.