Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta NPZ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 1. 9. 2023 za posamezno osnovno šolo določilo tretji predmet, pri katerem se bo v 9. razredu preverjalo znanje pri NPZ. Za Osnovno šolo II Murska Sobota je bil za šolsko leto 2023/24 določen predmet zgodovina.

Publikacija “Informacije za učence in starše”

Sporočamo vam, da je za šolsko leto 2023/2024 Državni izpitni center prvič pripravil publikacijo o nacionalnem preverjanju znanja z naslovom »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Povezavo do publikacije najdete TUKAJ: https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/