Izšel je razpis za vpis v srednje šole, ki si ga lahko ogledate na spodnji povezavi:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Skupaj s starši ste vabljeni na svetovalni pogovor v zvezi s karierno orientacijo.

Svetovalna delavka, Alenka Gruškovnjak