Osnovna šola II Murska Sobota

Cankarjeva 91
9000 Murska Sobota

T   +386 02 530 84 20, 051 215 269
E    sola@os2ms.si
www.os2ms.si

 

Ravnateljica

Suzana Fartelj

T  02 530 84 22
suzana.fartelj@os2ms.si

 

Pomočnica ravnateljice

Anita Borovič

T  02 530 84 40
anita.borovic@os2ms.si

 

Socialna delavka

Alenka Gruškovnjak

T  02 530 84 24, 041 395 760
alenka.gruskovnjak@os2ms.si

Polona Bohar  – opravlja naloge iz koncepta Učne težave v OŠ ter Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci

T 02 530 84 28
polona.bohar@os2ms.si

 

Tajništvo

Simona Maligec

T  02 530 84 20
sola@os2ms.si
M  051 215 269

Št. transakcijskega računa: 01280 6030671139
Davčna številka: SI 10690336
Matična številka: 5640270 000

Poslovni čas šole: od ponedeljka do petka od 7.00 – 15.00
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7.00 – 8.00 ter od 12.00 – 14.00

 

Računovodstvo in knjigovodstvo opravlja:

Javni zavod VIZ Murska Sobota
Trstenjakova 73
9000 Murska Sobota,
T 02 522 34 80

Jožef Gomboc
Računovodski delavec
(šolska prehrana – izdaja položnic)

T  02 522 34 81

 

Podružnična enota Krog

Krog, Trubarjeva 77
9000 Murska Sobota

T  02 521 30 13

Vodja podružnice

Bernarda Jerič
E bernarda.jeric@os2ms.si