Odjava prehrane

V  primeru  bolezni  ali  druge  odsotnosti učenca lahko naročnik odjavi naročilo šolske prehrane (število dni). Prehrana se odjavi v tajništvu šole. Naročnik lahko odjavi prehrano osebno v tajništvu šole ali na telefon (velja tudi za podružnico v Krogu):

02/530 – 84 – 23  ali  051/215 – 269

Če je bila odjava prehrane podana zjutraj do 8.15, se šteje za pravočasno in velja z istim delovnim dnem oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Prepozno odpovedani ali sploh neodpovedani obroki se ne odštevajo oziroma subvencionirajo in jih mora naročnik plačati v polni ceni. Odjava  prehrane  za nazaj ni mogoča.

Odjavo prehrane je mogoče izvesti tudi v elektronski obliki. Za lažji dostop lahko uporabite tudi QR kodo. 

 

Jedilniki

 

Označevanje alergenov

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (ES) 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, ki določa obvezno označevanje snovi, ki povzročajo alergije in preobčutljivostne reakcije tudi v nepredpakiranih živil. To je novost tudi za vzgojno-izobraževalne zavode. Uredba v svojem 44. členu navaja, da so podatki o alergenih, kadar so prisotni v končnem izdelku, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku.

Kaj so alergeni?

Alergeni so snovi, ki lahko, čeprav so v izdelku prisotni v le nizkih količinah, izzovejo alergijske reakcije, ki so lahko za nekatere ljudi tudi nevarne.

V prilogi se nahaja seznam alergenov: pdf Seznam alergenov

Seznam alergenov je priloga jedilniku OŠ II Murska Sobota.

 

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje.

Šolska shema se izvaja od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. Glavni element šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah. Ostali elementi šolske sheme so spremljevalni izobraževalni ukrepi, spremljanje, vrednotenje učinkov in obveščanje javnosti.

Namen in cilj
Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojnoizobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Izvajanje šolske sheme v Sloveniji
Ciljna skupina so učenci v osnovni šoli in otroci ter mladostniki v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s potrebnimi potrebami. Upravičeni proizvodi: šolsko sadje in zelenjava: prednost imata sveže sadje in zelenjave, dodatno v manjšini je lahko predelano (suho sadje ter kislo zelje in kisla repa); šolsko mleko: prednost imata pitno mleko in mleko brez laktoze, dodatno v manjšini so lahko mlečni izdelki (jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec, skuta), vsi brez dodatkov, kot je sladkor, sadje, arome, maščobe, sol, začimbe, ojačevalci okusa.

 

 

 

 

Koristne povezave