V sklopu projekta Ekošola, v katerem naša šola sodeluje, smo se z učenci pri pouku angleščine pogovarjali o biotski pestrosti v okolici šole in neposredni bližini njihovih domov. Učenci so raziskavi okolico šole in svojih domov ter si zabeležili različne rastlinske in živalske vrste, ki so jih srečali v gozdovih, po travniki, torej v naravi. Pri uri smo nato zapisali najpogostejše in najznačilnejše vrste in se pogovarjali o njihovi ogroženosti v naravi ter varstvenem statusu. Večina vrst spada med ogrožene ali zaščitene vrste. Naravoslovje smo pri uri angleščine povezali z jeziki in poimenovanja izbranih vrst zapisali v različnih jezikih, in sicer smo zapisali slovensko ime, domače (prekmursko) poimenovanje, latinsko ime in angleško ustreznico. Učenci so izdelali kartice, kamor so različna poimenovanja tudi zapisali, izbrano rastlino ali žival pa so tudi narisali.
Izdelane kartice smo razstavili na podružnici OŠ II Murska Sobota, to je OŠ Krog. Učenci so z aktivnostjo bili zadovoljni, uživali so v raziskovanju svojega okoliša in spoznavanju avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst. Zanimivo je bilo, da nekaterih zelo značilnih vrst niso poznali in to mogoče prav zato, ker te vrste vedno bolj izginjajo in so vedno bolj redke. Ena izmed takšnih vrst je bil močvirski tulipan. Prav tako jim je bilo zanimivo spoznavanje prekmurskih poimenovanj rastlinskih vrst, ki so kar raznolika. Zavedali so se pomembnosti ohranjanja takšnih poimenovanj, saj s starejšimi generacijami domača poimenovanja izginjajo oz. vse bolj tonejo v pozabo.