Okrožnica MIZŠ, ki smo jo prejeli v soboto, 5. 3. 2022 v zvezi z nošenjem mask v VIZ med drugim navaja, da je na področju vzgoje in izobraževanja spremenjeno določilo glede nošenja zaščitnih mask. Od 5. 3. 2022 uporaba zaščitne maske za učence in dijake ni več obvezna ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna za strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa v osnovnem in srednjem šolstvu.

Celotna okrožnica se nahaja v spodnjem dokumentu.

7. 3. -Sprememba odloka – Maske niso obvezne